Medlemssidor

AA VVS

AA VVS 09  är den senaste versionen av Allmänna leveransbestämmelser avseende VVS- och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. AA VVS 09 trädde i kraft den 1 januari 2009.

Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av:

Bestämmelserna ska användas vid handel mellan medlemmar i de tre organisationerna och i olika led dem emellan.

Nytt för 2009 års version är bland annat de nya garanti och vitesreglerna.

Fem års garanti
Enligt de nya bestämmelserna gäller fem års garanti i de fall då produkterna är avsedda att användas vid entreprenad och där köparen kan uppvisa ett beställarkrav om garantitider på fem år. I de fall detta inte är fallet samt för konsumenter kvarstår den tvååriga garantin. I föregångaren (AA VVS 05) gällde generellt två års garanti.

Förändrade vitesregler
En annan förändring gäller vitesreglerna som nu är generella, vilket innebär att det inte längre behövs särskilda avtal om detta. De nya leveransbestämmelserna harmoniserar med de allmänna bestämmelserna för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB) och för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (ABT)

Felanmälningsblankett
En felanmälningsblankett med syftet att underlätta vid ev. problem har gemensamt tagits fram av branschen. Blanketten finns att ladda ner på organisationernas hemsidor sedan 2012. Du hittar dem till höger på sidan.

Juridisk rådgivning och kurser
Rådet erbjuder råd, stöd och kurser via Landahl Advokatbyrå.
Läs mer här >>>