Medlemssidor
AAVVS-samarbete-landahl

Råd, stöd och kurser - AA VVS

Genom vårt samarbetsavtal med Landahl Advokatbyrå erbjuder vi våra medlemmar råd, stöd och kurser gällande avtal- och fastighetsrättsliga frågor med fokus på AAVVS09

Fri rådgivning
Landahl Advokatbyrå erbjuder VVS-Fabrikanternas Råds medlemsföretag en kortare fri juridisk telefonrådgivning per ärende, primärt avses rådgivning gällande avtal- och fastighetsrättsliga frågor.

20% rabatt 
För de fall då Landahl behöver granska underlag eller träffa representanter från medlemsföretagen, dvs. att den fria rådgivningen utvecklas till ett ärende så erbjuder Landahl även en 20% rabatt på sitt normala arvode.​

För mer information och för att komma i kontkat med Landahl Advokatbyrå, vänligen logga in på medlemssidorna.

Kurser/ Utbildning AA VVS
Rådet och Landahl erbjuder regelbundet kurser där experter från Landahl Advokatbyrå föreläser under en dag inom köprättens område i kombination med genomgång av AA VVS 09 och ABM 07.

Sedan 2014 har vi ordnat kurser för ca200 personer inom medlemsorganisationen.

Just för tillfället har vi inga kurser inplanerade men du kan anmäla dit intresse via följande länkar, så kontaktar vi dig så fort ett kurstillfälle är planerat: 

Rådets kurser i avtalsjuridik har fått mycket goda omdömen och vi kommer att ordna fler om intresset är tillräckligt stort.

Kurserna riktar sig i första hand till dig utan formell juristutbildning och syftar till att ge en grundläggande inblick i och förståelse för hur köplagen och förekommande standardavtal fungerar och samverkar vid leverans av varor. Kurserna behandlar främst standardavtalet AA VVS 09 men berör även de mer praktiska frågeställningar som uppkommer vid reklamationer och garantiansvar, avbeställningar, försenade leveranser och fel i varor med mera.


Du får självklart även höra av dig till oss på Rådet om du har några frågor eller vill veta mer, info@vvsfabrikanterna.se 08 - 24 14 80