Medlemssidor

AB Svenska Wavin


Wavin levererar produkter - och rådgivning inom området för hantering av spillvatten, dagvatten, transport av dricksvatten samt system för skydd av el- och fiberkabel. Det gäller rörsystem – men också brunnar i många olika dimensioner, infiltrationsanläggningar, olje/ bensin- och fettavskiljare mm. Också inom VVS- området erbjuder Wavin ett komplett produktsortiment för inomhusavlopp. Wavin Sverige är ett dotterbolag till Wavin Nordic som är en del av Wavin-koncernen i Holland.

Tillbaka till medlemslistan

Webbplats:
www.wavin.se

Postadress:
Kjulamon 6
635 06 Eskilstuna

E-postadress
wavin@wavin.se

Telefon
016-5410000