Medlemssidor

Alfa Rör AB


ALFA va-produkter av betong tillverkas och säljs rikstäckande av ägarna till varumärket ALFA RÖR, Meag Va-system, Starka Betongindustri och Dahlgrens Cementgjuteri. Sortimentet består av gummiringstätade produkter av Betongrör och brunnar, Avskiljare och reningsanläggningar, Pumpstationer och enskilda avloppslösningar.

Tillbaka till medlemslistan

Webbplats:
www.alfaror.se

Postadress:
Elektronv 1
141 49 Huddinge

Telefon
010 455 24 00