Medlemssidor

Grundfos AB


Grundfos marknadsför och säljer Grundfoskoncernerns produkter i Sverige. Grundfos erbjuder ett program av pumpar- och pumpsystem för applikationer inom VA, Industri och Värme/Kyla. Grundfos bedriver även forskning och utveckling inom områdena processteknik och konstruktion av avancerad produktionsturustning. Grundfos pumpprogram består bl.a. av läns- och grundvattenpumpar, avloppspumpar, prefabricerade pumpbrunnar, dränkbara djupbrunnspumpar, tryckstegringspumpar, doseringspumpar, livsmedelspumpar, cirkulationstpumpar, automatik och övervakning m.m. Grundfos produkter är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, 18001 och EMAS.

Tillbaka till medlemslistan

Webbplats:
www.grundfos.se

Postadress:
Box 333
421 24 Mölndal

E-postadress
info-se@grundfos.com

Telefon
0771-322300