Medlemssidor

Skandinavisk Kommunalteknik AB


SKT är specialiserade på att skräddarsy och leverera tryckavloppslösningar till kommuner, samfälligheter och enskilda anläggningar. Vi marknadsför pumpar, tankar, ledningsnät och frostskydd.

Tillbaka till medlemslistan

Webbplats:
www.kommunalteknik.se

Postadress:
Reprovägen 5
183 77 TÄBY

E-postadress
info@kommunalteknik.se