Medlemssidor
energitjuvar vvs

Byggentreprenader gör fastigheter till energitjuvar

PRESSMEDDELANDE  2016-06-22

VVS-installationer kan bidra till stora energibesparingar och sänkta driftkostnader i fastigheter. Att de mest energieffektiva VVS-lösningarna ändå inte väljs beror ofta på att byggentreprenader tvingar fram besparingar sent i byggprocessen. Det visar en intervjuundersökning som VVS-Fabrikanternas Råd genomfört och som kommer att debatteras på Almedalen i sommar.

– Vid ett bygge kan entreprenadformen vara avgörande för hur mycket energi en fastighet förbrukar i slutändan. Ofta har planerade energieffektiva VVS-system bytts ut mot billigare och mindre energieffektiva varianter när byggnaden står färdig, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd.

Nästan en tredjedel, 32 procent, av de intervjuade företrädarna för fastighetsägare, VVS-konsulter och VVS-installatörer menar att själva entreprenadformen är den viktigaste orsaken till att de mest energieffektiva lösningarna inte väljs. Nästan var femte, 18 procent, anger otydlig kravsättning som huvudorsak.

Byggnader står för 35 procent av all energianvändning i Sverige varav det mesta går åt till att värma och kyla byggnaden samt värma varmvatten. Genom att använda energieffektiva blandare och armaturer kan fastighetens vatten- och energiförbrukning minska med över 30 procent. På så vis minskar både driftskostnaden och påverkan på miljön och klimatet.

– Den besparing som en entreprenör gör genom att välja billigare blandare står inte i proportion till den ökade driftskostnad som drabbar fastighetsägaren. Beställarna måste sätta upp tuffare funktionskrav och energikrav på sina entreprenörer, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd.

I dag genomförs många projekt som ramentreprenader vilket innebär att byggherren ofta bara ställer funktionskrav och låter entreprenören fritt välja exempelvis VVS-system. När installatören får fria händer att byta ut komponenter väljs ofta billigare och mindre energieffektiva system.

Fler resultat från undersökningen presenteras vid Almedalsseminariet "Vem snålar bort energivinsterna i våra fastigheter?" måndag 4 juli kl 15.45 på Samhällsbyggararenan, M/S Blue Charm i Visby hamn.

Läs som PDF: PM_Byggentreprenader gör fastigheter till energitjuvar_VVFab 160622.pdf
 

Kontakt
Anders Mårtensson, vd, VVS-Fabrikanternas Råd, 076-118 66 20, anders@vvsfabrikanterna.se

Intervjuundersökningen
Prognoscentret har på uppdrag av VVS-Fabrikanternas Råd under maj 2016 genomfört intervjuer med 222 företrädare för fastighetsbolag, VVS-konsulter och VVS-installatörer.

 


Relaterade nyheter: Rådet på Almedalen 2016