Medlemssidor
Almedalen-blue-charm Almedalen-rådspanel Almedalen-panel Almedalen-Hakan-E

Energi engagerar - Rådet på Almedalen

Vi vet att genom att välja energi- och kostnadseffektiva VVS-installationer för värme och vatten kan fastighetsägare kraftigt minska energianvändningen, spara pengar och minimera sin klimatpåverkan. Alla vet det, många försöker, men märkligt få lyckas. Varför är det så?

På Rådets seminarium "Vem snålar bort energivinsterna i våra fastigheter" i Almedalen hade vi bjudit in en panel med representanter från byggbranschen för att om möjligt få svar på frågan.

Som ett underlag till debatten hade Rådet också tillsammans med Prognoscentret tagit fram en undersökning där vi låtit undersöka bl.a. attityder kring energianvändning, incitament till att spara energi och varför man inte väljer att gå hela vägen när det kommer till energieffektiva VVS-installationer.

Att peka ut någon särskild ansvarig var kanske inte ambitionen och debatten slog tidigt fast att det krävs en bättre samordning och kommunikation i byggprocessen, tydligare politiska incitament och krav samt mer information om produkter och system.

Rickard Nordin, energipolitisk talesperson från Centerpartiet tryckte bl.a. på att man från politiken bör fortsätta arbeta för att sätta minimikrav för hur mycket energi en produkt får använda sig av och menade att t.ex. Eco-design direktiven bör utvecklas vidare.

Ylva Lageson, vice divisionschef på NCC AB Building förespråkade långsiktighet och menade att detaljföreskrivning inte var det viktigaste för att nå ända fram.

Ulf Gustavsson, affärsutvecklare på ÅF Infrastructure AB argumenterade för bättre LCC-analyser då man idag gör dessa utan att ta hänsyn till alla parametrar.

Deltagande fabrikanter Peter Wennerstein, marknadsdirektör på FM Mattsson Mora Group, Niclas Tenselius, Sverigechef på Villeroy & Boch Gustavsberg, Olov Sjökvist, nordic sales manager, på MMA (Markaryds metallarmatur AB) samt Niklas Karlsson, affärsenhetschef på Siemens efterlyste politikens och myndigheternas hjälp men kunde också konstatera att branschen själv hade mycket att bli bättre på, inte minst gällande information om produkternas energibesparingspotential och lönsamhet.

Vem snålar bort energivinsterna i våra fastigheter
Medverkande
:

Håkan Ekengren, Moderator, f.d. statssekreterare Näringsdepart.
Peter Wennerstein, Marknadsdirektör, FM Mattsson Mora Group
Niclas Tenselius, Sverigechef, Villeroy & Boch Gustavsberg
Olov Sjökvist, Nordic sales manager, MMA (Markaryds metallarmatur AB)
Niklas Karlsson, Affärsenhetschef, Siemens
Ulf Gustavsson, Affärsutveckling, ÅF Infrastructure AB
Rickard Nordin, Energipolitisk talesperson, Centerpartiet
Ylva Lageson, Vice divisionschef, NCC AB Building
Anders Mårtensson, VD, VVS-Fabrikanternas Råd

Plats: Samhällsbyggararenan, M/S Blue Charm, Visby hamn


Relaterade nyheter: 

Byggentreprenader gör fastigheter till energitjuvar 

Rådet på Almedalen 2016

Två lyckade seminarier i Almedalen

Rådet på Almedalen 2015