Medlemssidor

Fastighetsägare tveksamma till energibesparingar

PRESSMEDDELANDE 2016-10-06

En undersökning bland svenska fastighetsägare visar att knappt hälften av dem tror att de kommer klara att halvera energianvändningen i sina bostäder och lokaler till 2050. Det är en av de frågor som kommer att diskuteras på mässan Fastighetsfokus VVS i Örebro den 20 oktober.

– För att Sverige ska klara sina högt satta klimatmål måste fastighetssektorn bidra mer. Därför är det oroande att så många av fastighetsägarna tvivlar på möjligheterna att minska energianvändningen, säger Anders Mårtensson, vd för VVS-Fabrikanternas Råd.

I Miljömålsberedningens betänkande om ett klimatpolitiskt ramverk sätts målet att bostadssektorn ska ha en energianvändning som är 50 procent lägre år 2050 jämfört med 1995. Av de tillfrågade fastighetsägarna trodde endast 47 procent att de kommer kunna halvera energianvändningen till 2050.

Bland fastighetsägare som äger offentliga lokaler trodde 57 procent att de skulle klara minskningen medan motsvarande siffra för ägare av privata lokaler var 35 procent. Bland ägare av flerbostadshus var motsvarande siffra 44 procent.

– Det finns stora möjligheter att spara energi med hjälp av VVS-installationer. Vi ser att det finns en missuppfattning om att investeringar i energibesparingar i fastigheter är olönsamma. Men faktum är att det ofta är en god investering som återbetalar sig snabbt, säger Anders Mårtensson.

Byggnader står för cirka 35 procent av all energianvändning i Sverige varav det mesta går till att värma och kyla byggnader samt till varmvatten. Genom att exempelvis använda energieffektiva blandare och armaturer kan ett hushålls vatten- och energiförbrukning minska med över 30 procent.

Fastighetsfokus VVS
Fastighetsfokus VVS är en ny lokal mässa för den som är intresserad av energi, miljö och ekonomi när det kommer till VVS-installationer i fastigheter. Deltagandet är gratis men föranmälan krävs.

Fastighetsfokus VVS genomförs på Conventum i Örebro den 20 oktober.

Kontakt
Anders Mårtensson, vd, VVS-Fabrikanternas Råd, 076-118 66 20, anders@vvsfabrikanterna.se

Om undersökningen
Prognoscentret har på uppdrag av VVS-Fabrikanternas Råd under maj 2016 genomfört intervjuer med 137 fastighetsägare som äger bostäder och privata samt offentliga lokaler. Av de 137 fastighetsägarna uppgav 65 att de i hög grad anser att de kommer att klara att minska energianvändningen med 50 procent till 2050.