Medlemssidor
Energi-och-vatten-Almedalen-700ppi

Rådet på Almedalen 2015

VVS-Fabrikanternas Råd kommer i år att arrangera/medverka på två seminarier på Almedalen 2015.

Båda arrangemangen kommer att äga rum på Samhällsbyggararenan, Strandvägen 4 i centrala Visby.

Välkomna!


30 juni kl. 11.45 - 12.45

Arrangör: VVS-Fabrikanternas Råd

- Tänk om den mest energieffektiva lösnignen var norm i våra fastigheter?

Studier visar att de mest lönsamma investeringarna för att spara energi och hålla nere driftskostnader i en fastighet görs med klimatsmarta VVS-installationer. Tekniken och lösningarna finns redan på marknaden men efterfrågan är alldeles för liten. Hur får vi beslutsfattarna att ställa krav på och skapa incitament för varuväljarna och förvaltarna att vidta långsiktiga hållbara åtgärder för framtiden? 

Kom och lyssna på talare från branschen och en debatt där energieffektiva lösningar för ett hållbart samhälle står i fokus! 

Medverkande: Ulrica Messing, Moderator, Roland Jonsson, Energichef på HSB. Bengt Wånggren, VD SGBC. Anders Mårtensson, VD VVS-Fabrikanternas Råd. Niklas Karlsson, Siemens. Peter Wennerstein, Ostnor. Olov Sjökvist, MMA.

ProgramVVSFab inbjudan till Almedalen 30juni 2015.pdf 

Länk till almedalsprogrammethttp://www.almedalsveckan.info/event/user-view/26955?redir=


1 juli kl. 13.45 - 15.00

Arrangör:VA-Fakta (branschsamverkan mellan ME, RGF och VVS-Fabrikanternas Råd)

- Hur säkrar vi det svenska dricksvattnet och VA-systemet?

Sveriges VA-nät har en livslängd på 80 år, men en förnyelsetakt på 260 år. Hur kan vi skapa förutsättningar för långsiktiga investeringar i denna livsviktiga infrastruktur? Om framtidens dricksvattenförsörjning.

Medverkande: Pernilla Ström, Moderator. Fredrik Bergström, Chef för strategi och analys, WSP. Sebastian Bondestam, Vice VD, Uponor. Staffan Moberg, Jurist, Svensk Försäkring. Gunnar Holmgren, länshövding västernorrland.

Länk till almedalsprogrammethttp://www.almedalsveckan.info/event/user-view/30033?redir=