Medlemssidor
arenan_1 Energisem_1 vafakta_3

Två lyckade seminarier i Almedalen

Bilder från Almedalen (bildspel) >>>

Sem 1. Tänk om den mest energieffektiva lösningen var norm i våra fastigheter

Den 30 juni genomförde vi vårt första av två seminarium på samhällsbyggararenan i Almedalen. Seminariet leddes på ett föredömligt sätt av moderatorn Ulrica Messing och inleddes med några korta anföranden som en introduktion till den efterföljande paneldiskussionen med en engagerad panel och aktiva åhörare.

Peter Wennerstein från Ostnor (FM Mattson, Mora Armatur) var först ut och pekade på vikten av att välja miljövänligare armaturer och därmed reducera en fastighets vatten och energiförbrukning med över 30 %. Tekniken är såpass effektiv att den betalar av sig på mycket kort tid och borde vara det självklara valet i samband med ny och ombyggnation.

Olov Sjökvist från MMA (Markaryds metallarmatur) fortsatte med att tala om vikten av väl balanserade värmesystem. Varje grads temperatursänkning minskar energianvändningen med mellan 6 och 8 %.  Med ett balanserat system får man en välmående fastighet utan att tumma på komforten och innemiljön för fastighetens brukare.

Niklas Karlsson från Siemens, avslutade de inledande dragningarna med att påpeka vikten av integrerade och kompatibla system för en optimal energianvändning. Rätt insatser skapar betydligt mer energieffektiva fastigheter och är med andra ord en god investering.

Med i panelen var förutom presentatörerna, även Bengt Wånggren, VD för Sweden Green Building Council och Roland Jonsson, Energichef på HSB. 

Bengt Wånggren påpekade bl.a. att certifiering av byggnader säkerställer och verifierar att vi uppför och renoverar fastigheter för ett framtida hållbart samhälle. Roland Jonsson tryckte på att de i sin egen undersökning, Ett hus fem möjligheter, kommit fram till att de mest lönsamma investeringarna för att spara energi och hålla nere driftskostnader i en fastighet görs med energieffektiva och klimatsmarta VVS-installationer.

Alla var överens om att tekniken redan finns men att det saknas tillräckliga och tydliga incitament för förvaltare och varuväljarna att implementera tekniken och att myndigheter därför borde sätta högre krav. En lägstanivå för antalet kwh/m2 för att ens få hyra ut en fastighet var en av idéerna som diskuterades. Från publiken efterlystes också tydligare affärsmodeller för att kunna genomföra och öka implementeringen. Debatten avrundades med ett glatt konstaterande att VVS i detta sammanhang får antas vara Världens Viktigaste Syssla


Sem 2. Hur säkrar vi dricksvattnet och VA-systemet?

Den 1juli var det dags igen och då var det dricksvattenfrågan och VA-systemens status som stod i fokus. Moderator för dagen var Pernilla Ström, som ledde oss igenom ett seminarium som arrangerades av samverkansprojektet VA-Fakta. 

– Vi ser redan idag konsekvenserna av klimatförändringar. Bräddning, då orenat avloppsvatten rinner förbi överlastade reningsverk och ut i dricksvattentäkter och badvikar är redan idag en ganska vanlig företeelse. Och trots det är vi inte förberedda, sade Gunnar Holmgren, Landshövding i Västernorrland och särskild utredare i statliga dricksvattenutredningen som deltog i debatten. 

– All teknik finns, men det kostar pengar. Det är få kommuner, speciellt landsortskommuner som idag klarar sitt långsiktiga ansvar. Orsakerna är många, men det är helt klart att staten måste bli en tydlig och stark kravställare gentemot kommunerna, menade Gunnar Holmgren. 

Enligt konsultbolaget WSP, som i debatten representerades av Fredrik Bergström, kan det svenska VA-systemet värderas till mellan 500 och 800 miljarder kronor. För att sköta underhåll och utveckling borde, lågt räknat, en procent av värdet, 5-8 miljarder kronor återinvesteras varje år. Enligt WSP är den verkliga summan på lite över två miljarder kronor, något som i praktiken innebär att systemet försämras för varje år, istället för att bli bättre. 

– Alla försäkringar baseras på en grundprincip och det är att det ska gälla oförutsedda händelser. Nu har vi oförutsedda händelser som inträffar på samma ställe och samma tid varje år. Det innebär att modellen inte längre fungerar. Om inte kommunerna kan ta sitt ansvar för VA-systemen, så innebär det i slutändan premiehöjningar, så enkelt är det, kommenterade Svensk Försäkrings representant Staffan Moberg

Från VA-branschens sida uppmanade Sebastian Bondestam, vice VD på Uponor Infra till en förstärkt dialog mellan kommuner och branschen. 

– Om vi bara har en bra dialog kan vi från vår sida utforma och vidareutveckla och de system som krävs för att vi ska ha ett fungerande VA-system även i framtiden, sade Bondestam. 


Bilder från Almedalen (bildspel) >>>

Uppdaterad 3sept 2015