Medlemssidor
VAfakta vatten

VA-Faktas läckekarta är igång

På VA-Faktas webbplats finns sedan en tid tillbaka den så kallade läckekartan som med en kartbild visar hur många vattenläckor som det skrivits om i lokal nyhetsrapportering sedan 1 oktober 2017.

Varje månad kommer också ett nyhetssvep som summerar händelser i VA-Sverige.

Läs mer på vafakta.se >>>