Medlemssidor

Ventilation i topp när det gäller renoveringsbehov av tekniska investeringar

Privata och kommunala bostadsbolag har som målsättning att minska sin energianvändning med i genomsnitt 10 procent under den närmaste femårsperioden. 

Nu finns senaste numret av Marknadssignaler och prognoser på medlemssidorna. Logga in här >>>