Medlemssidor

Verksamheten

VVS-Fabrikanternas Råd är VVS- och VA-industrins branschorganisation.  Medlemmarna består av ledande aktörer som marknadsför och säljer produkter och material på den svenska och internationella marknaden. Tillsammans omsätter de 96 medlemsföretagen ca 20 miljarder kronor.

VVS-Fabrikanternas Råds syfte är att företräda, tillvarata och samordna medlemmarnas gemensamma intressen. Rådet har en betydelsefull roll när det kommer till att hitta rätt information, initiera och driva branschgemensamma frågor och aktiviteter. Rådet arbetar ofta i nära samverkan med andra bransch- och näringslivsorganisationer och fungerar som talesperson och remissinstans gentemot myndigheter och departement. 

Målsättningen är en väl fungerande VVS- och VA-marknad och att värna tillverkarens roll i värdekedjan. Rådet är en naturliga instans för medlemmar, myndigheter och marknaden att söka aktuell information om branschen.

Rådet arbetar aktivt med frågor inom bland annat:

  • Hållbart byggande för en bättre miljö och hälsa
  • Säkra och trygga vatteninstallationer
  • Långsiktig planering och underhåll av VA-infrastruktur
  • Energieffektiva system och lösningar
  • Sund produkt och materialutveckling
  • Certifiering och produktgodkännanden
  • God affärsetik och moral

Ett medlemskap i Rådet gör dig delaktig, synlig och konkurrenskraftig.

VVS-Fabrikanternas Råd är 50% delägare till VVS-information Data AB. Där hittar du information om över 150 000 VVS- och VA-produkter från våra medlemsföretag i RSK-databasen. Produkter anpassade och testade för den svenska marknaden.

Medlem

Läs mer om fördelarna med ett medlemskap här >>>