Produktkrav för enskilda avlopp

Hur vet jag att det jag köper uppfyller kraven för enskilda avlopp?

För enskilda avlopp används många olika tekniker och ett stort antal produktfabrikat. Från och med 1 juli 2013 är CE-märkning obligatorisk vilket betyder en del förändringar. I broschyren "Produktkrav för enskilda avlopp" belyser vi vilka aktuella produktmärkningar som finns (obligatoriska och frivilliga) för att säkra kvaliteten på de produkter som ingår i reningsanläggningar och pumpstationer.

Broschyren är framtagen av VVS-Fabrikanternas Råd (branschorganisation för VVS- och VA-industrin) i samarbete med Maskinentreprenörerna (bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer) och Svenska Rörgrossistföreningen VVS (Branschorganisation för VVS-grossister).

Broschyren redogör på ett överskådligt sätt för de produktkrav som ställs på olika tekniklösningar. Målgruppen för broschyren är kommunernas miljö och hälsoskyddstjänstemän, fastighetsägare, entreprenörer med flera.

Ytterligare och kompletterande information om CE-märkninge hittar du på Boverkets hemsida:

www.boverket.se

CE-märkning och små/ enskilda avlopp