Medlemssidor
kobbe små avlopp web

Gruppen för små avlopp

Gruppens verkar för en hållbar och ökad åtgärdstakt av sverige enskilda avlopp. Totalt finns det ca 950 000 fastigheter som inte är anslutna till det kommunal avloppsnätet, varav ca 700 000 har WC. Ungefär 240 000 av dessa är olagliga och är i akut behov av att bytas ut. Intressegruppen arbetar aktivt med bland annat opinionsbildning, marknadsaktiviteter och informa­tionsspridning om tekniska lösningar och bedriver en aktiv dialog med berörda myndigheter och organisationer såsom Havs och Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, kommuner, boverket mfl.  Gruppens medlemsföretag har en ledande och aktiv roll i samverkansprojektet Aktionsgrupp Små Avlopp.

Aktionsgrupp Små Avlopp

Gruppens medlemsföretag ingår i det branschgemensamma inititativet Aktionsgrupp Små Avlopp som är ett samverkansprojekt mellan Rådet och Maskinentreprenörerna. Du hittar mer information om Aktionsgruppen i menyn till höger.

Aktionsgruppen har tagit fram följande publikationer:

- Enskilda avlopp för framtiden. Som publicerade som en bilaga i Dagens samälle den 3 mars 2016 och har distribuerats i över 35 000 exemplar. Läs mer här >>>

- Produktkrav för enskilda avlopp. Broschyren beskriver på ett överskådligt sätt för de produktkrav som ställs på olika tekniklösningar. Läs mer här >>>

Dokument
AB Svenska WavinBaga Water Technology ABFANN VA-teknik ABGrundfos ABPipelife Sverige ABUponor Infra ABXylem Water Solutions Sweden ABTopas Vatten ABJets Sverige ABTranås Cementvarufabrik ABEcofiltration Nordic AB