Medlemssidor

Prisexempel - RSK-rabatt

Som medlem i VVS-Fabrikanternas Råd får man 30 % rabatt på årsavgiften på sina RSK-nummer.

Rabattexempel baserat på 2017 års priser - Priserna är indexreglerade enligt KPI (Konsumentprisindex)

Årsavgift:                             

Antal medlem ej medlem
10 st 3 867 kr 4 667 kr
100 st 17 086 kr 23 551 kr
1000 st 29 393 kr 39 704 kr

 

Registreringskostnad av företaget 2 500 kr.

 

För nya RSK-nummer (ansökningsavgift):

Steg   Intervall Pris
A 1 RSK-nummer 250 kr
B 2 RSK-nummer 500 kr
C 3 RSK-nummer 750 kr
D 4 RSK-nummer 1000 kr
E 5 RSK-nummer 1250 kr
F 6 RSK-nummer 1500 kr
G Efterföljande RSK-ansökningar (7-) 8 kr / styck

 

För nya ansökningar betalar man årsavgiften först året efter man fått dem.

För frågor om priser, RSK-databasen och VVS-informations verksamhet kontakta i första hand VVS-info .